Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα άμεσα σχέδια του ΕΟΠΥΥ βρίσκονται αλλαγές όσον αφορά στα αναπνευστικά προϊόντα. Συγκεκριμένα ο Οργανισμός προσανατολίζεται στη  θέσπιση κανονισμού που θα επιτρέπει – επιβάλει την ενοικίαση μεταχειρισμένου αναπνευστικού εξοπλισμού. Δηλαδή αναπνευστικές συσκευές που θα επαναχρησιμοποιούνται όταν ο ασθενής-πελάτης δεν τις χρειάζεται πλέον.

Όπως καταλαβαίνετε αυτό δημιουργεί μια σειρά σοβαρών προβλημάτων τόσο για τις επιχειρήσεις του κλάδου και τους ασθενείς, όσο όμως μακροπρόθεσμα και για τον ίδιο τον Οργανισμό.

Η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου θα απαιτεί μεγάλες επενδύσεις από την πλευρά των εταιρειών, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους.

Επιπλέον εγκυμονεί κινδύνους για τους ασθενείς, καθώς υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, καθώς καμία εταιρεία δεν μπορεί να γνωρίζει τις ασθένειες από τις οποίες πιθανόν να πάσχει ο αρχικός ή προηγούμενος χρήστης.

Μακροπρόθεσμα δε αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα και στον ΕΟΠΥΥ καθώς οι αναπνευστικές συσκευές έχουν μακροχρόνια χρήση και το κόστος της  πολυετής ενοικίασή τους, τελικώς θα ξεπεράσει εκείνο της αγοράς τους.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παρόχων Υγείας θα προχωρήσει σε μια σειρά επαφών με τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να αναδείξει τα προβλήματα μιας τέτοιας απόφασης και να αποτρέψει την εφαρμογή της.

Εκ μέρους του

Δ.Σ.

image_print