Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ (24.08.2020)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 52 του Ν.4430/16, ο ΕΟΠΥΥ είναι αρμόδιος για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΟΠΑΔ/Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου, πρώην Οίκου Ναύτου και πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ.
Δεδομένου ότι η όλη διαδικασία σταδιακά ολοκληρώνεται, παρακαλούνται οι πάροχοι που έχουν απαιτήσεις από τα προαναφερθέντα ταμεία, να παρακολουθούν τακτικά τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Οργανισμού στο site και συγκεκριμένα στην διεύθυνση: https://eservices.eopyy.gov.gr/eOverdueDebts/faces/login.xhtml για την ύπαρξη μηνυμάτων που αφορούν την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων αυτών οφειλών.
Σε κάθε περίπτωση, δύναται οι πάροχοι/ασφαλισμένοι να έρχονται σε επικοινωνία με την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ ή την αντίστοιχη ομάδα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προκειμένου να ενημερώνονται για την εξέλιξη της εν λόγω διαδικασίας.
Ειδικότερα, σε ότι αφορά το π. ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και δεδομένης της καθυστέρησης αποπληρωμής των εν λόγω οφειλών, προβλέφθηκε με την υπ. αρ. ΔΒ1Δ/85/οικ. 19842/16-72020 (ΑΔΑ: 93ΥΧΟΞ7Μ-ΛΨΒ) απόφαση Προέδρου του ΕΟΠΥΥ η κατάργηση της υφιστάμενης ομάδας και η διεκπεραίωση των εν λόγω οφειλών από την ομάδα εργασίας του π. ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ ΔΕΗ Τρίπολης και Δυτικής Ελλάδας.
Δεδομένου ότι ο Οργανισμός βρίσκεται σε αναμονή για την παράδοση του φυσικού αρχείου από την π. ομάδα εργασίας του ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, θα ενημερωθείτε σχετικά με νεότερη ανακοίνωση.

 

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ.

image_print