1

Απόφαση που ρυθμίζει θέματα Claw Back για τους παρόχους ιατρικών υπηρεσιών & για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

Δημοσιεύτηκε στις 16/10/2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας που ρυθμίζει θέματα Clawback για τους παρόχους ιατρικών υπηρεσιών και για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Αφορά μεταξύ άλλων: νοσήλια ιδιωτικών κλινικών, διαγνωστικές εξετάσεις, μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, ειδική διατροφή, επιθέματα, οστομικά υλικά, καθετήρες, τραχειοστομίες, ορθοπεδικά, προθέσεις κλπ.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ.