Η ισχύς του νέου ΕΚΠΥ ξεκινάει από την 1η Νοεμβρίου 2018, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να γίνουν διορθώσεις και βελτιώσεις από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ. Οι όποιες αλλαγές έχουν ήδη επεξεργαστεί από το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ και έτσι αποφασίστηκε η παράταση της έναρξης ισχύος του νέου Ενιαίου Κανονισμού Παρόχων Υγείας.

image_print