Ενημέρωση 

Ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε σήμερα 31/3/2021 ανακοίνωση στην οποία αναφέρει τα παρακάτω:

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν της εξέτασης αίτησης θεραπείας που υποβλήθηκε για το clawback 2019 σε ότι αφορά την ανωτέρω υποκατηγορία διαπιστώθηκε ότι έπρεπε να εκδοθούν διορθωτικές βεβαιώσεις για κάποιους εκ των προμηθευτών.

Οι βεβαιώσεις έχουν αναρτηθεί στην ενημέρωση συναλλασομένων στον κάτωθι σύνδεσμο:

https://eopyy.gov.gr/eservices/doctor/4A5F43FD-AB64-43A1-858A-22A2219CF132.

Επισημαίνεται ότι για όσους έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων 2013-2019 θα γίνει και η ανάλογη αναπροσαρμογή του ύψους των μηνιαίων δόσεων.

 

image_print