Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ (28/8/2020)

Σε συνέχεια της από 21-7-2020 ανακοίνωσης του ΕΟΠΥΥ, σας ενημερώνουμε ως ακολούθως:

Α) Δίδεται παράταση για την υποβολή ενστάσεων έως και 7-09-2020. Επισημαίνεται ότι η παραπάνω ημερομηνία είναι η τελική και δεν θα δοθεί περαιτέρω παράταση.

Β) Υπενθυμίζεται ότι οι ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται τεκμηριωμένα στο Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Αναπτυξιακών Έργων, ηλεκτρονικά στο [email protected] ή εγγράφως στην ως άνω ταχυδρομική Διεύθυνση.

Γ) Σε οποιαδήποτε περίπτωση και εφόσον μετά από σχετική διερεύνηση, προκύψει λόγος διόρθωσης των ήδη βεβαιωθέντων ποσών, θα εκδοθούν νέες βεβαιώσεις και θα καταλογιστούν τα ποσά clawback αναλόγως.

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ.

image_print