Το αδιέξοδο στο οποίο έχουν έρθει οι πάροχοι μετά την εφαρμογή του νέου ΕΚΠΥ, αλλά και τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει με τους ασθενείς που δεν βρίσκουν πλέον συσκευές απαραίτητες για τη θεραπεία τους, μονοπώλησαν τη Γενική Συνέλευση του ΠΑ.ΣΥ.ΠΥ. που έλαβε χώρα το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου .

Οι πάροχοι αναπνευστικών και ορθοπεδικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων τόνισαν ότι εξαιτίας των ασαφειών και των αλλαγών που επέφερε ο νέος ΕΚΠΥ, δεν μπορούν να εκτελέσουν γνωματεύσεις, πράγμα επικίνδυνο για τη θεραπεία, ακόμη και για τη ζωή χιλιάδων ασθενών.

Προτάθηκε η καταγγελία συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ, η οποία βρήκε τη μεγάλη πλειοψηφία των μελών σύμφωνη. Οι αποφάσεις του Συλλόγου θα πάρουν σάρκα και οστά μετά τις αλλαγές στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ με τον ορισμό του νέου Προέδρου, και εφόσον δεν δοθούν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.

Ο πρόεδρος του ΠΑ.ΣΥ.ΠΥ. Γεώργιος Βιδάλης με τον Αντιπρόεδρο και τον ταμία του Συλλόγου

image_print