Εκδόθηκε ανακοίνωση από τον ΕΟΠΥΥ:

Α. Έχουν αναρτηθεί στις ενημερώσεις συναλλασσομένων νέοι ενημερωμένοι αναλυτικοί πίνακες με την ποσότητα ανά ΑΜΑ ΕΟΠΥΥ προϊόντος.

Β. Εντάσεις υποβάλλονται τεκμηριωμένα έως 31/7/2020 στο  Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Αναπτυξιακών έργων, είτε ηλεκτρονικά στο [email protected] είτε εγγράφως στη δ/νση του ΕΟΠΥΥ.

Γενική Δ/νση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Στρατηγικού σχεδιασμού, Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Αναπτυξιακών Έργων
Δ/νση: Αποστόλου Παύλου 12, 151 23 Μαρούσι

Γ) Εφόσον μετά από διερεύνηση προκύψει λόγος διόρθωσης των ήδη βεβαιωμένων ποσών, θα εκδοθούν νέες βεβαιώσεις και θα καταλογιστούν τα ποσά clawback αναλόγως.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

image_print