Πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Βουλή, συνάντηση του Διοικ.Συμβουλίου του ΠΑΣΥΠΥ με τον υφυπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη, κατά την οποία συζητήθηκαν τα σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες του Συλλόγου μας.

Συζητήθηκε η ανάγκη τροποποιήσεων στο νέο ΕΚΠΥ. Η διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, κατανοώντας τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και επειδή οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν είναι χρονοβόρες,  ζήτησε να υπάρξει χρόνος αλλά και η συμβολή του ΠΑΣΥΠΥ με προτάσεις για την αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Επανήλθε η πρόταση για συμψηφισμό του clawback με έρευνες, όπως συμβαίνει με τις φαρμακευτικές  αλλά η απάντηση ήταν ότι προς το παρόν αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει με άλλους κλάδους.

Επιπλέον, συζητήθηκε το θέμα του clawback αλλά και οι εκκρεμότητες που υπάρχουν με τον ΕΟΠΥΥ, όπως π.χ.  το ζήτημα της εισαγωγής νέων ειδών στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ, οι νέες διαδικασίες που ορίζονται με τον ΕΚΠΥ κλπ.  Όλες οι εκκρεμότητες  θα συζητηθούν στην επόμενη συνάντηση του Προεδρείου του Συλλόγου με την ηγεσία του ΕΟΠΥΥ.

Ο Υφυπουργός άκουσε με προσοχή όλα τα θέματα, έδειξε κατανόηση και μας είπε ότι θα τα μελετήσει ένα προς ένα με σκοπό να δοθούν αποτελεσματικές λύσεις το δυνατόν συντομότερο.

image_print