Κυκλοφόρησε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος 4712/2020, με ενδιαφέροντα σημεία για τον κλάδο μας,  τα εξής:
            Άρθρο 23
            Προβλέπεται η “τηλεδιάσκεψη” ως τρόπος διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. για κάθε είδους εταιρίες, αλλά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου γενικώς (π.χ. σωματεία κ.λπ.). Στη διάταξη περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις νόμιμης διενέργειας των εργασιών αυτών των συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη.
            Άρθρο 29
            Ρυθμίζονται θέματα αδειοδότησης μονάδων παραγωγής ισοτόπων-ραδιοφαρμάκων, τόσο των νέων εταιριών όσο και των ήδη λειτουργουσών (διαγραφή των προστίμων τους, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών εντός 1 έτους).
            Άρθρο 32
            Ο ΕΛΟΤ εντάσσεται στον ΕΣΥΠ (“Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας”) και επαναρυθμίζονται οι αρμοδιότητές του (σύνταξη προτύπων & προδιαγραφών, δημιουργία αρχείου προδιαγραφών και προτύπων, καθιέρωση σημάτων πιστοποίησης αλλά άνευ αρμοδιότητας πιστοποίησης κ.λπ.).
            Άρθρο 46
            Προβλέπεται δυνατότητα έκπτωσης κατά 100% των δαπανών επιστημονικής & τεχνολογικής έρευνας (και των αποσβέσεων του εξοπλισμού και των οργάνων που χρησιμοποιούνται σε αυτή).
            Άρθρο 76
            Για τους διαγωνισμούς, προβλέπεται απαγόρευση συμμετοχής σε “εξωχώριες εταιρίες” (off shore) υπό προϋποθέσεις.

 

Δείτε το νόμο εδώ.

 

image_print