Εγκρίθηκε απο τη Βουλή ο Ν. 4603/2019, στο άρθρο 68 παράγρ. 2 του οποίου προβλέπεται η νομιμοποίηση δαπανών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους του, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 1-11-2018 μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης των αλλαγών στο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού.
Έτσι θα μπορέσουν να γίνουν άμεσα οι εκκαθαρίσεις των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2018.

ΦΕΚ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΟΥΥ
image_print