Πίνακας μηνός Μαρτίου 2022 αναφορικά με τη μηνιαία προείσπραξη

03Προείσπραξη Μαρτίου 2022