Ανακοινώθηκε στις 13/5/2020 από τον ΕΟΠΥΥ η παράταση προθεσμίας της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων του ΕΚΠΥ από ελεγκτή ιατρό:

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ αρ.ΕΑΛΕ/Γ.Π.28304 (ΦΕΚ1774/Β΄/9-52020) υπουργική απόφαση παρατείνεται η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή ορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ, ΦΕΚ4898/Β΄/2018) όπως ισχύει, έως την 30η Ιουνίου 2020.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

image_print