1

Παράταση συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ

Ανακοινώθηκε η παράταση συμβάσεων παρόχων λόγω covid-19 έως και την 30η Ιουνίου 2022.

Παράταση συμβάσεων