Έως και τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία των υποβολών (ΕΔΑΠΥ και αποστολή φυσικού αρχείου) του Αυγούστου. Η παράταση αφορά όλους τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας.

ca18c384-785d-40cd-989b-a3a973807c9b
image_print