Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ  Ν. 4737/2020 με τον οποίο, δίνεται παράταση στις συμβάσεις των παρόχων του ΕΟΠΥΥ.

Άρθρο δέκατο ένατο:   Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Παράγραφος 3:   Η ισχύς του άρθρου 22 του ν. 4683/2020 (A΄ 83), που τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου ενδέκατου του ν. 4693/2020 (Α΄ 116), ως προς την ισχύ συμβάσεων μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και παρόχων του, παρατείνεται έως  την 28η.2.2021.

 

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ.

image_print