Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παρόχων Υγείας ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό να προάγει και προστατεύσει τα συμφέροντα  των εταιριών του κλάδου και να συντονίσει τις κοινές προσπάθειες μεταξύ πολιτείας και εταιριών-μελών, για την ανάπτυξη, την προώθηση τεκμηριωμένων θέσεων και τον συντονισμό των ενεργειών στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κλάδου.

Επιπλέον, σκοπός του Συλλόγου είναι η μελέτη των θεμάτων και η επίλυση των προβλημάτων που άπτονται του κλάδου των επιχειρήσεων εμπορίας ιατρικών ειδών και συσκευών αλλά και η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των μελών του πάνω στις εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Από την ημέρα της ίδρυσής του, ο ΠΑΣΥΠΥ έχει προβεί σε εισηγήσεις, προτάσεις και τοποθετήσεις στα αρμόδια όργανα του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου Υγείας , που στηρίζονται στην μεγιστοποίηση του επιδιωκόμενου αποτελέσματος αλλά και της επίτευξης του στόχου.

 

Δείτε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εδώ.

image_print