Μετά από πρόσκληση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΠΥ, κ. Γιώργος Βιδάλης, παρέθεσε τις θέσεις του Συλλόγου στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021, κατά την οποία συζητήθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς  μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και των παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις».

image_print