Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Με το άρθρο 33 του Πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση (θα ψηφισθεί σήμερα Πέμπτη), προβλέπεται η ψηφιακή υποβολή των δικαιολογητικών των παρόχων υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ για την πληρωμή τους.  Το άρθρο προβλέπει ότι η υποβολή πρέπει να γίνεται σε μηνιαία βάση, αλλιώς η δαπάνη δεν θα εκκαθαρίζεται και δεν θα αποζημιώνεται.

Οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται περιλαμβάνονται στο άρθρο αυτό. Oι πάροχοι θα πρέπει να αποκτήσουν «ψηφιακή υπογραφή».

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης και ο χρόνος έναρξης ισχύος του νέου αυτού συστήματος θα καθορισθούν με Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί μέσα στο επόμενο 3μηνο.

Με εκτίμηση εκ μέρους του Δ.Σ

image_print