Εκδόθηκε το ΦΕΚ 3734/07.09.2020, το οποίο αφορά:  “Τροποποίηση των υπ’ αρ. 49089/01-12-2017 (Β΄ 4281) και υπ’ αρ. οικ. 2077/17-01-2018 (Β΄ 211) αποφάσεων ως προς την αλλαγή τιμής αποζημίωσης των προϊόντων της υποκατηγορίας “Πρόσθετη Περίθαλψη / Αναπνευστικά / ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΠΝΟΩΝ”.

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ.

 

 

 

image_print