Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ  (17/11/2020)

Σε συνέχεια του αρ. 10 του Ν. 4747/19 και της υπ’ αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ. 66319 (ΦΕΚ 4613 Β’ / 19.10.2020) απόφασης του Υπουργού Υγείας, γίνεται γνωστό ότι τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των παρόχων – προμηθευτών υπηρεσιών υγείας στη ρύθμιση των οφειλών από rebate – clawback ετών 2013-2019.

Η αποδοχή ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων, πραγματοποιείται από την πλατφόρμα “Ενημέρωση Συναλλασσομένων”:  https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInbox

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 30 Νοεμβρίου 2020.

Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, θα σας γνωστοποιηθεί η σχετική πράξη προσδιορισμού του ύψους και του πλήθους των δόσεων, η οποία θα συνοδεύεται με νεότερη ανακοίνωση για τον τρόπο εξόφλησης αυτών.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

image_print