Εκδόθηκε στις 21/7/2020 ανακοίνωση από τον ΕΟΠΥΥ, για την ανάρτηση των βεβαιώσεων ποσών αυτόματης επιστροφής Α’ και Β’ εξαμήνου του 2019. Ενστάσεις επί αυτών υποβάλλονται τεκμηριωμένα έως και
31-8-2020, στο Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, Αναπτυξιακών Έργων, ηλεκτρονικά στο [email protected] ή εγγράφως στη Διεύθυνση Αποστόλου Παύλου 12, 15123 Μαρούσι.

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ.

image_print