1

Έκδοση ΦΕΚ με τιμές αποζημίωσης ΕΟΠΥΥ για νέα προϊόντα

 

NEO ΦΕΚ:  Τιμές αποζημίωσης ΕΟΠΥΥ για νέα προϊόντα (οστομικά, αναπνευστικές συσκευές, ορθοπεδικά, αναλώσιμα αντλιών έγχυσης φαρμάκων, επιθέματα, περιτοναϊκή κάθαρση, ακουστικά, καθετήρες).

 

document - 2021-07-30T131646.119 (2)

 
Έκδοση Νόμου υπ’ αριθμ. 4812

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4812

“Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις.”

Εκδόθηκε ο Νόμος 4812/2021 (ΦΕΚ Α’ 110/30-6-2021), που ρυθμίζει διάφορα θέματα του κλάδου της Υγείας, οι πλέον ενδιαφέρουσες διατάξεις του οποίου είναι οι παρακάτω:

        1. ΘΕΜΑΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

α) Στο άρθρο 8 ρυθμίζονται θέματα της Επιτροπής Αξιολόγησης Φαρμάκων. Προβλέπεται ότι αυτή αποφασίζει για την ένταξη ή απένταξη φαρμάκων από τον Θετικό Κατάλογο και για την αναθεώρηση του Καταλόγου Αποζημιουμένων Φαρμάκων, αλλά ο Υπουργός Υγείας διατηρεί τη δυνατότητα να αποφασίσει διαφορετικά από την Επιτροπή.Προβλέπεται επίσης η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για τη λειτουργία της Επιτροπής Αξιολόγησης.

β) Έως 30-9-2021 παρατείνονται τα περί εισαγωγής & δωρεάν διάθεσης Αιθυλικής Αλκοόλης.

γ) Δίνεται (άρθρο 74) η δυνατότητα δοσοποίησης του Claw Back του έτους 2019 σε 36 δόσεις, εφ’ όσον όμως έχει εξοφληθεί το Rebate του έτους αυτού (2019) και εφ’ όσον τηρείται η προηγούμενη ρύθμιση των δόσεων για Claw Back της περιόδου 2012 – 2018.

Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις δοσοποιείται (36 δόσεις) και το Claw Back του έτους 2020.

2. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

α) Με το άρθρο 13 προβλέπεται η παράταση της ισχύος των συμβάσεων των Παρόχων με τον ΕΟΠΥΥ, λόγω της πανδημίας, μέχρι τις 30-9-2021.

β) Με το άρθρο 72 ορίζεται ότι ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να συμψηφίζει, γενικώς, τις πληρωμές του προς τους Παρόχους με το οφειλόμενο από αυτούς Claw Back, από δε το έτος 2021 και εφ’ εξής μπορεί να προεισπράττει κάθε μήνα έως το 70% του Claw Back του Παρόχου με τις δικές του πληρωμές προς τον Πάροχο, το δε υπόλοιπο που θα προκύψει από την εκκαθάριση εξαμήνου θα καταβάλλεται από τον Πάροχο σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Με απόφαση του ΕΟΠΥΥ μπορεί να καθορισθούν έως 120 δόσεις για εκκρεμείς οφειλές Παρόχων για Rebate και Claw Back των ετών 2013 – 2019, καθώς και για Claw Back (μόνον) του έτους 2020 (άρθρο 73).

3. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

        α) Στο άρθρο 14 ορίζεται ότι νομιμοποιούνται έως και τις 30-6-2021 οι εξωσυμβατικές οφειλές Νοσοκομείων για υλικά/αγαθά που δεν υπάρχουν στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ούτε υπάρχουν προηγούμενες συμβάσεις, εφ’ όσον είναι εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων των προϋπολογισμών τους.

Επίσης, οι πληρωμές Νοσοκομείων για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και Φάρμακα, εφ’ όσον οι τιμές τους είναι σύμφωνες με το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ, νομιμοποιούνται έως και τις 30-6-2021.

β) Ομοίως, οι δαπάνες για προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας, για παραδόσεις που έγιναν έως τις 30-5-2021.

4. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ)

        Παρατείνονται (άρθρο 41) οι διατάξεις περί εκτάκτων – και εκτός διαδικασίας του ν. 4412/2016 – προμηθειών σε Ιατροτεχνολογικά, Φάρμακα & Μέσα Ατομικής Προστασίας λόγω κορωνοϊού, μέχρι τις 30-9/2021.

5. ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ & ΣΥΝΤΑΓΩΝ

        Με τα άρθρα 47, 50 και 51 παρατείνεται έως τις 30-9-2021 η έκτακτη διαδικασία ανανέωσης μηνιαίων ή επαναλαμβανομένων Γνωματεύσεων των ιατρών για χρονίως πάσχοντες καθώς και η ηλεκτρονική επανέκδοση Συνταγών.

6. ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟΡΩΝ & ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ

        Έως τις 30-9-2021 παρατείνεται η δυνατότητα απόρων και ανασφάλιστων νεφροπαθών να αιμοκαθαίρονται σε ιδιωτικές Μ.Τ.Ν. (άρθρο 48).

ΦΕΚ Α 110

 
Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα self tests στον ιδιωτικό τομέα

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο «οδικός χάρτης» για τα υποχρεωτικά self-tests εργαζομένων  στον ιδιωτικό τομέα, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 19 Απριλίου, περιγράφεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας. Οι βασικές ρυθμίσεις της ΚΥΑ είναι οι εξής:

1. Tα self-tests είναι υποχρεωτικά για τους εργαζομένους προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία σε εργοδότες με επιχειρηματικές δραστηριότητες στους ακόλουθους κλάδους:
–  Λιανεμπόριο (συμπεριλαμβανομένων των σουπερμάρκετ και των καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών)
–  Εστίαση
–  Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες
–  Μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές)
–  Υπηρεσίες καθαρισμού
–  Κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής
–  Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Σημειώνεται ότι μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις, κατόπιν αιτήματος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, της ΟΤΟΕ και του κλάδου των ασφαλιστικών εταιρειών, συμπεριελήφθησαν και οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες.

2. Το self-test διενεργείται μια φορά την εβδομάδα, πριν την προσέλευση του εργαζομένου στον χώρο εργασίας του και έχει ισχύ για μια εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του.

Ο έλεγχος συνιστάται να γίνεται έως και  24 ώρες πριν την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που παρέχει την εργασία του ο εργαζόμενος με φυσική παρουσία.
Αν για παράδειγμα ένας εργαζόμενος σε μια τράπεζα επιστρέφει από την τηλε-εργασία στο γραφείο στις 23 Απριλίου, θα πρέπει να κάνει το πρώτο self test στις 22 Απριλίου, να το επαναλάβει στις 29 του μηνός κ.ο.κ.

3. Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία αν αυτός  είτε δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα του self test, είτε έχει δηλώσει θετικό self test. Στις περιπτώσεις αυτές ο εργοδότης υποχρεούται να μη αποδεχθεί την παροχή της εργασίας και  απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών, έως ότου ο εργαζόμενος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του.

4. Όσον αφορά στη διαδικασία ταυτοποίησης των στοιχείων των εργαζομένων, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα στείλει στην ΗΔΙΚΑ τα στοιχεία των εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις-εργοδότες στους προαναφερθέντες κλάδους (ΑΜΚΑ) όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Στην αρχή κάθε εβδομάδας το Υπουργείο θα επικαιροποιεί τα στοιχεία των εργαζομένων  στέλνοντας στην ΗΔΙΚΑ τις όποιες μεταβολές, δηλαδή νέες προσλήψεις, λύσεις ή λήξεις συμβάσεων εργασίας κλπ.

5. Εργαζόμενοι που προσελήφθησαν μετά την αποστολή στην ΗΔΙΚΑ των στοιχείων των ομάδων εργαζομένων που υποβάλλονται υποχρεωτικά σε self test πριν προσέλθουν στον χώρο εργασίας τους πρέπει να υποβληθούν σε rapid ή μοριακό τεστ είτε σε δημόσια δομή, είτε σε ιδιωτική δομή (με επιβάρυνση του εργοδότη τους), μόνο την για την πρώτη φορά εφαρμογής του μέτρου.
6. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για εργαζομένους που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο αρχείο που αποστέλλεται από το Υπουργείο Εργασίας προς την ΗΔΙΚΑ, διότι ανήκουν σε ειδικές περιπτώσεις (εργαζόμενοι μέσω Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης, προσλήψεις εκτός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με χειρόγραφη διαδικασία, προωθητές πωλήσεων κλπ.) Στη συνέχεια τα στοιχεία και αυτών των εργαζομένων θα συμπεριληφθούν στο αρχείο της ΗΔΙΚΑ.

7. Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στο μέτρο των υποχρεωτικών self test προμηθεύονται τα τεστ δωρεάν από το φαρμακείο, με επίδειξη του ΑΜΚΑ τους και της αστυνομικής τους ταυτότητας. Σημειώνεται ότι μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ θα ενημερώνονται και οι φαρμακοποιοί για το ποιοι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι των self test.

8. Αν κάποιος εργαζόμενος επιλέξει αντί για self test να κάνει rapid ή μοριακό τεστ (με δαπάνη δική του ή του εργοδότη του)  έχει αυτή τη δυνατότητα.
Ο εργαζόμενος δηλώνει το αποτέλεσμα του τεστ στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ως εξής:

9. Οι εργαζόμενοι θα μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, επιλέγουν «Δήλωση Αποτελέσματος self test για εργαζόμενο» και μεταφέρονται αυτόματα στη διεύθυνση supportemployees.services.gov.gr. Αφού ταυτοποιηθούν με την χρήση των κωδικών του taxisnet, εισέρχονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης COVID-19 tests στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και υποβάλουν το αποτέλεσμα του τεστ συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 TEST (Self/Rapid/PCR)»

10. Αν το  αποτέλεσμα του self test είναι αρνητικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του. Αν το αποτέλεσμα του self test είναι θετικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος, εκδίδεται από τη πλατφόρμα σχετική δήλωση, την οποία ο εργαζόμενος εκτυπώνει ή φέρει σε ηλεκτρονική μορφή.  Ο εν λόγω εργαζόμενος θα πρέπει εντός 24 ωρών να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δωρεάν δημόσια δομή (μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr), είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του (με επιβάρυνση δική του ή του εργοδότη του). Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, ο εργαζόμενος  μένει στο σπίτι σε  καραντίνα.

11. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό για να  μπει ο  εργαζόμενος σε καραντίνα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.  Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι αρνητικό, πάλι εκδίδεται σχετική βεβαίωση με την οποία πιστοποιείται το αρνητικό αποτέλεσμα και ο εργαζόμενος πρέπει να προσέλθει στην εργασία του.

12. Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου δηλώνεται υποχρεωτικά στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 tests του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 έπειτα από θετικό αποτέλεσμα self test»

13.Κατά τη δήλωση του αποτελέσματος του self-test, οι εργαζόμενοι δηλώνουν τη συγκατάθεσή τους για πρόσβαση του εργοδότη τους στο περιεχόμενο της δήλωσης.

14. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τους εργαζομένους του για την υποχρέωσή τους να υποβληθούν σε  self-test και τις συνέπειες που θα επέλθουν αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση. Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει την υποχρέωση ενημέρωσης των εργαζομένων του με κάθε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα, ανακοίνωση κλπ.)  για τα υποχρεωτικά self-test, του επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

15. Εάν κατά τη διάρκεια ελέγχου του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Αν βρεθεί  εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test (είτε στον πρώτο, είτε στον επαναληπτικό έλεγχο), του επιβάλλεται πρόστιμο 1500 ευρώ ανά εργαζόμενο.
16.Η εφαρμογή του μέτρου ξεκινά τη Δευτέρα 19 Απριλίου. Για την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής, οι εργαζόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα self-test και να δηλώνουν το αποτέλεσμα εντός του χρονικού διαστήματος 19-25 Απριλίου.

17. Εφόσον οι εργοδότες προσφέρουν προσωπική εργασία στην επιχείρησή του ς ή παρευρίσκονται στους χώρους εργασίας, με ατομική τους ευθύνη οφείλουν να κάνουν self test και να λαμβάνουν όλα τα ατομικά μέτρα προστασίας για τον COVID-19. Ειδικά για το θέμα αυτό θα εκδοθεί άμεσα διευκρινιστική εγκύκλιος.

18. H εφαρμογή των ρυθμίσεων θα αποτελέσει αντικείμενο ελέγχων από τον ΣΕΠΕ που στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του προγραμματίζει στοχευμένους ελέγχους στους κλάδους που εμπίπτουν στο πεδίο της ΚΥΑ (λιανεμπόριο, εστίαση, μεταφορές κλπ.).

 

 

Αθήνα, /4/2021

Αρ.Πρωτ.: οικ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ,

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ

ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πληρ. Δ/νση υγείας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Για θέματα Υγείας & Ασφάλειας

στην Εργασία

Κεντρική Υπηρεσία: 2131516192, 087

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας: 210-5289181, 184

Για θέματα Εργασιακών Σχέσεων

Κεντρική Υπηρεσία: 2131516485, 447

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας: 210-5289270, 222, 214

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον Κορωνοϊό covid-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 46 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α’ 48).

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Το άρθρο 90 «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), καθώς και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

11. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 για τη σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας.

12. Την αριθμ……………………….. βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και

Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

13. Την από 7.4.2021 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο για τον κορωνοϊό COVID-19, των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, ως προϋπόθεση προσέλευσής τους στον τόπο παροχής εργασίας, ως κατωτέρω:

Άρθρο 1
Υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 – Χρόνος και Συνέπειες μη διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου και λοιπές υποχρεώσεις

1. α. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου (self test) είναι υποχρεωτικός για τους εργαζόμενους/ες, προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον συμφωνημένο στην ατομική τους σύμβαση τόπο εργασίας, καταρχάς σε εργοδότες με επιχειρηματική δραστηριότητα στο λιανεμπόριο, μεταφορές, εστίαση χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες καθαρισμού, υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων και άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών (κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής), σύμφωνα με τα παραρτήματα της παρούσας.

β. Ο ανωτέρω διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται μία φορά την εβδομάδα, πριν την προσέλευση του εργαζόμενου/ης στον τόπο παροχής εργασίας και έχει ισχύ για μία εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του. Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που παρέχει την εργασία του/ης ο/η εργαζόμενος/η με φυσική παρουσία.

2. α. Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο/η με φυσική παρουσία στον τόπο παροχής εργασίας, εφόσον αυτός/η, είτε i) δεν έχει προβεί σε δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (self test, rapid test ή PCR test), είτε ii) έχει δηλώσει θετικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, ακολουθώντας την οριζόμενη διαδικασία δήλωσης του αποτελέσματος στην παραγράφο 3 του άρθρου 4 της παρούσας.

β. Σε περίπτωση που εργαζόμενος/η προσέλθει στο χώρο εργασίας χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 και της παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας, ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του/ης για το λόγο αυτό και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα έως την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων εκ μέρους του/ης εργαζόμενου/ης.

γ. Σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης υποχρεούται να ενημερώνει τους εργαζόμενούς του, με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις τους και τις συνέπειες μη εκτέλεσής τους ως αυτές ορίζονται στα εδάφια α και β της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 2
Διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων εργοδοτών και εργαζομένων

α. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποστέλλει στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. τις ομάδες των υποχρεωτικά υποβαλλόμενων σε αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγχου εργαζομένων, όπως αυτοί περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, σύμφωνα με τα καταχωρημένα στοιχεία των εργαζομένων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

β. Στην αρχή κάθε εβδομάδας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποστέλλει στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. τις όποιες τυχόν μεταβολές έχουν πραγματοποιηθεί (όπως νέες προσλήψεις, λύσεις ή λήξεις συμβάσεων εργασίας, ειδικές περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 3, πρακτική άσκηση), σύμφωνα με τα καταχωρημένα στοιχεία των μεταβολών αυτών στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

γ. Η απαιτούμενη ταυτοποίηση των ανωτέρω στοιχείων διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

δ. Υπεύθυνος επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων ορίζεται η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., κατά τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) (ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019 (Α’137) με σκοπό τον προσδιορισμό των υποχρεωτικά υποβαλλόμενων σε αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγχου προσώπων και τη διανομή της δοκιμασίας ελέγχου σε αυτούς.

Άρθρο 3
Ακολουθούμενη διαδικασία για τις περιπτώσεις νέων προσλήψεων και άλλων ειδικών περιπτώσεων απασχόλησης εργαζομένων
1. Σε περίπτωση εργαζομένων, οι οποίοι προσλαμβάνονται μετά την αποστολή στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. των υποχρεωτικά υποβαλλόμενων ομάδων σε αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγχου εργαζομένων ή των μεταβολών αυτών, είναι υποχρεωτική και γι’ αυτούς η υποβολή τους, πριν προσέλθουν για πρώτη φορά στον τόπο εργασίας, σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε σε δημόσια δομή, δωρεάν, είτε σε ιδιωτική δομή με επιβάρυνση του εργοδότη τους, εφόσον αυτός συναινεί, μόνο για την πρώτη φορά εφαρμογής του μέτρου.

2. Σε περίπτωση τυχόν εργαζομένων, οι οποίοι δεν έχουν συμπεριληφθεί στο αρχείο που αποστέλλει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. διότι ανήκουν είτε σε ειδικές περιπτώσεις απασχολουμένων (όπως εργαζόμενοι μέσω ΕΠΑ, προσλήψεις εκτός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με χειρογραφική διαδικασία, μεταβίβαση επιχείρησης, γνήσιο δανεισμό, προωθητές πωλήσεων, κ.λ.π.), είναι υποχρεωτική και γι’ αυτούς η υποβολή τους σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε σε δημόσια δομή, δωρεάν, είτε σε ιδιωτική δομή με επιβάρυνση του εργοδότη τους, εφόσον αυτός συναινεί, μόνο για την πρώτη φορά εφαρμογής του μέτρου.

Άρθρο 4
Διαδικασία προμήθειας και διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 – Δήλωση του αποτελέσματος

1. α. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (ΠΑΜΚΑ) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

Μαζί με το δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια.

β. Σε κάθε περίπτωση αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, οι εργαζόμενοι δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε σε δημόσια δομή, δωρεάν, είτε σε ιδιωτική δομή με επιβάρυνσή δική τους ή του εργοδότη τους, εφόσον αυτός συναινεί, με υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (παραρτήματα Α και Β κατά περίπτωση).

2. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενεργείται κατ’ οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων.

3. Εξαγωγή και δήλωση αποτελέσματος του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test): α. Οι εργαζόμενοι του άρθρου 1 επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, επιλέγουν δήλωση αποτελέσματος self test για εργαζόμενους, εισέρχονται στην πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr και αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών/διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), εισέρχονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων Covid-19 Tests στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής αποτελέσματος με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID -19 Test (Self/Rapid/PCR)» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

Α. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) είναι αρνητικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος ως ανωτέρω, ο εργαζόμενος προσέρχεται στον τόπο παροχής της εργασίας του.

Β. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) είναι θετικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος ως ανωτέρω, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχετική δήλωση, την οποία οι εργαζόμενοι εκτυπώνουν ή φέρουν σε ηλεκτρονική μορφή. Μόνο στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος, οι ανωτέρω εργαζόμενοι μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο ή σε ιδιωτική δομή της επιλογής τους με επιβάρυνση είτε του εργοδότη είτε δική τους. Μέχρι την ολοκλήρωση της κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγησης των ευρημάτων, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες εργαζόμενοι/ες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις οδηγίες του Πρωτοκόλλου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και εφαρμόζεται το άρθρο 15 του ν. 4722/2020 (Α’177).

i) Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό για να τεθεί ο/η εργαζόμενος/η σε κατ’ οίκον περιορισμό, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 του ν. 4722/2020 (Α’177) και ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

ii) Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα και ο εργαζόμενος μπορεί να προσέλθει στην εργασία του.

β. Ο/η εργαζόμενος/η δηλώνει υποχρεωτικά το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων Covid-19 Tests του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων Καταγραφής Αποτελέσματος COVID-19 έπειτα από θετικό αποτέλεσμα Self Test» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

γ. Στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων Covid – 19 Tests στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, που γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self test) των εργαζομένων, υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης μόνο στον/στους ενεργό/ούς εργοδότη/ες που θα δηλώσουν οι εργαζόμενοι/ες.

δ. Κατά τη δήλωση του αποτελέσματος του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, οι εργαζόμενοι/ες δηλώνουν τη συγκατάθεσή τους για πρόσβαση του/ων ενεργού/ων εργοδότη/ών τους στο περιεχόμενο της δήλωσής τους.

Άρθρο 5
Κυρώσεις – Φορείς διενέργειας ελέγχου

Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης των εργοδοτών, στο χώρο των οποίων παρέχεται ή εργασία, που απορρέουν:

1) από την περ.γ της παρ.2 του άρθρου 1 της παρούσας επιβάλλεται πρόστιμο στον εργοδότη τριακοσίων (300) ευρώ άπαξ,

2) από την υποπ. i) του περ. α της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας επιβάλλεται πρόστιμο στον εργοδότη πεντακοσίων (500) ευρώ ανά εργαζόμενο που δεν τήρησε την οριζόμενη υποχρέωση ως ανωτέρω,

3) από την υποπ. ii) του περ. α της παρ. 2 του άρθρο 1 της παρούσας επιβάλλεται πρόστιμο στον εργοδότη χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ανά εργαζόμενο που εργάζεται, ενώ έχει δηλωθεί θετικό αποτέλεσμα κατά τον διαγνωστικό έλεγχο (είτε τον αυτοδιαγνωστικό είτε τον επαναληπτικό),

επιβάλλεται πρόστιμο από τα ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

Για την επιβολή του προστίμου ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 24, του ν. 3996/2011 (Α’ 170), όπως ισχύει, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης. Για τη βεβαίωση και την είσπραξη του προστίμου, εφαρμόζονται η παρ. 4, του άρθρου 14, του ν. 3996/2011 και η υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/7-8-2018 ΚΥΑ “Οικονομική και διοικητική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού (Β’3240). Κατά της πράξης επιβολής προστίμου ασκείται η προβλεπόμενη στην παρ. 5, του άρθρου 24, του ν. 3996/211, δικαστική προσφυγή.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ήτοι από 19 έως 25 Απριλίου 2021, οι εργαζόμενοι μπορούν να προμηθεύονται και να δηλώνουν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (self test) εντός του χρονικού διαστήματος από 19.04 έως 25.04.2021.

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΚΑΔ

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
47.11

Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό

47.19

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα

47.21

Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε ειδικευμένα καταστήματα

47.22

Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε ειδικευμένα καταστήματα

47.23

Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε ειδικευμένα καταστήματα

47.24

Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε ειδικευμένα καταστήματα

47.25

Λιανικό εμπόριο ποτών σε ειδικευμένα καταστήματα

47.26

Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα

47.29

Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε ειδικευμένα καταστήματα

47.30

Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα

47.41

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε ειδικευμένα καταστήματα

47.42

Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα

47.43

Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα

47.51

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε ειδικευμένα καταστήματα

47.52

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε ειδικευμένα καταστήματα

47.53

Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών, και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε ειδικευμένα καταστήματα

47.54

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα

47.59

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε ειδικευμένα καταστήματα

47.61

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε ειδικευμένα καταστήματα

47.62

Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε ειδικευμένα καταστήματα

47.63

Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα

47.64

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα

47.65

Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε ειδικευμένα καταστήματα

47.71

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα

47.72

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα

47.73

Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα

47.74

Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα

47.75

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε ειδικευμένα καταστήματα

47.76

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε ειδικευμένα καταστήματα

47.77

Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα

47.78

Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα

47.79

Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

47.81

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.82

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.89

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.91

Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου

47.99

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΣΤΙΑΣΗ

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
56.10

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

56.21

Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29

Άλλες υπηρεσίες εστίασης

56.30

Δραστηριότητες παροχής ποτών

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
49.10

Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

49.20

Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων

49.31

Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.32

Εκμετάλλευση ταξί

49.39

Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

49.41

Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων

49.42

Υπηρεσίες μετακόμισης

49.50

Μεταφορές μέσω αγωγών

50.10

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.20

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων

50.30

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

50.40

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων

51.10

Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21

Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

51.22

Διαστημικές μεταφορές

52.10

Αποθήκευση

52.21

Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές

52.22

Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23

Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

52.24

Διακίνηση φορτίων

52.29

Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

53.10

Ταχυδρομικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας

53.20

Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
64.11

Δραστηριότητες κεντρικών τραπεζών

64.19

Άλλοι οργανισμοί νομισματικής διαμεσολάβησης

64.20

Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου

64.30

Καταπιστεύματα, κεφάλαια και παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα

64.91

Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)

64.92

Άλλες πιστωτικές δραστηριότητες

64.99

Άλλες δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφάλειες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία π.δ.κ.α.

65.11

Ασφάλειες ζωής

65.12

Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής

65.20

Αντασφάλιση

65.30

Συνταξιοδοτικά ταμεία

66.11

Διαχείριση χρηματαγορών

66.12

Δραστηριότητες σχετικά με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών

66.19

Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

66.21

Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών

66.22

Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών

66.29

Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

66.30

Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
81.21

Γενικός καθαρισμός κτιρίων

81.22

Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού

81.29

Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
92.00

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
96.02

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

96.09.19.08

Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, /04/2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ:
Διευκρινίσεις σχετικά με τελευταίες ρυθμίσεις στην συνταγογράφηση παροχών ΕΚΠΥ (άρθρα 45 και 53) λόγω πανδημίας.

Διευκρινήσεις σχετικά με τις τελευταίες ρυθμίσεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω της πανδημίας έδωσε ο ΕΟΠΥΥ με σημερινή του ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δίνεται η δυνατότητα της ανανέωσης της συνταγογράφησης των αναπνευστικών συσκευών (παρ. 2 άρθρο 53 του ΕΚΠΥ) και από ιδιώτες πιστοποιημένους ιατρούς, ειδικότητας πνευμονολογίας, παιδιατρικής, παθολογίας, γενικής ιατρικής και καρδιολογίας, δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα μέχρι τις 31.3.2021

Επιπλέον, στο άρθρο 9 του Κεφ.Α (Ν.4771/2021) δίνεται η δυαντότητα ανανέωσης της συνταγογράφησης ειδικών θεραπειών σε όλους τους πιστοποιημένους ιατρούς, όλων των προβλεπομένων ειδικοτήτων, ενώ ο κανονισμός δίνει τη δυνατότητα αυτή μόνο σε ιατρούς δημοσίων δομών. Στη διάταξη αυτή δεν υπάρχει αναφορά στο μέγιστο χρόνο ισχύος.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.
Παρατείνονται μέχρι 28-2-2021 οι Συμβάσεις Παρόχων ΕΟΠΥΥ

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ  Ν. 4737/2020 με τον οποίο, δίνεται παράταση στις συμβάσεις των παρόχων του ΕΟΠΥΥ.

Άρθρο δέκατο ένατο:   Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Παράγραφος 3:   Η ισχύς του άρθρου 22 του ν. 4683/2020 (A΄ 83), που τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου ενδέκατου του ν. 4693/2020 (Α΄ 116), ως προς την ισχύ συμβάσεων μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και παρόχων του, παρατείνεται έως  την 28η.2.2021.

 

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ.
Ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback.

​​Δημοσιεύθηκε σήμερα νέα Υπουργική Απόφαση (Υγείας), που καθορίζει σε ​​120 δόσεις τις ανεξόφλητες οφειλές Claw Back & Rebate για τα έτη 2013-2019 για τους παρόχους υπηρεσιών υγείας (κλινικές, M.X.A., διαγνωστικά κέντρα & εργαστήρια, φυσικοθεραπευτές).

Δείτε το ΦΕΚ εδώ.

 

 

 

 

 
Απόφαση που ρυθμίζει θέματα Claw Back για τους παρόχους ιατρικών υπηρεσιών & για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

Δημοσιεύτηκε στις 16/10/2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας που ρυθμίζει θέματα Clawback για τους παρόχους ιατρικών υπηρεσιών και για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Αφορά μεταξύ άλλων: νοσήλια ιδιωτικών κλινικών, διαγνωστικές εξετάσεις, μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, ειδική διατροφή, επιθέματα, οστομικά υλικά, καθετήρες, τραχειοστομίες, ορθοπεδικά, προθέσεις κλπ.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ.
ΦΕΚ: Τιμές Αναπνευστικών

 

Εκδόθηκε το ΦΕΚ 3734/07.09.2020, το οποίο αφορά:  “Τροποποίηση των υπ’ αρ. 49089/01-12-2017 (Β΄ 4281) και υπ’ αρ. οικ. 2077/17-01-2018 (Β΄ 211) αποφάσεων ως προς την αλλαγή τιμής αποζημίωσης των προϊόντων της υποκατηγορίας “Πρόσθετη Περίθαλψη / Αναπνευστικά / ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΠΝΟΩΝ”.

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ.

 

 

 
ΕΟΦ: Ανακοίνωση προς τους κατασκευαστές Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων κατηγορίας Ι

Σας παραθέτουμε την ανακοίνωση του ΕΟΦ: 

Σας ενημερώνουμε σχετικά με έγγραφο που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απευθύνεται σε κατασκευαστές Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων κατηγορίας Ι. 

Ο σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να παρέχει καθοδήγηση σε κατασκευαστές που διαθέτουν στην αγορά της Ένωσης Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Κατηγορίας Ι υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα τους, για να τους βοηθήσει να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (ΕΕ)745/2017(MDR).

Μπορείτε να βρείτε το έγγραφο εδώ: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38787

Τα έγγραφα καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή των νέων Κανονισμών Ι/Π δημοσιεύονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/health/md_sector/new_regulations/guidance_en

 

Διεύθυνση Αξιολόγησης Προϊόντων
Τμήμα Αξιολόγησης Υγειονομικού Υλικού
https://bit.ly/3gdb9tp

 
Νέος νόμος 4712/2020

Κυκλοφόρησε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος 4712/2020, με ενδιαφέροντα σημεία για τον κλάδο μας,  τα εξής:
            Άρθρο 23
            Προβλέπεται η “τηλεδιάσκεψη” ως τρόπος διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. για κάθε είδους εταιρίες, αλλά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου γενικώς (π.χ. σωματεία κ.λπ.). Στη διάταξη περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις νόμιμης διενέργειας των εργασιών αυτών των συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη.
            Άρθρο 29
            Ρυθμίζονται θέματα αδειοδότησης μονάδων παραγωγής ισοτόπων-ραδιοφαρμάκων, τόσο των νέων εταιριών όσο και των ήδη λειτουργουσών (διαγραφή των προστίμων τους, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών εντός 1 έτους).
            Άρθρο 32
            Ο ΕΛΟΤ εντάσσεται στον ΕΣΥΠ (“Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας”) και επαναρυθμίζονται οι αρμοδιότητές του (σύνταξη προτύπων & προδιαγραφών, δημιουργία αρχείου προδιαγραφών και προτύπων, καθιέρωση σημάτων πιστοποίησης αλλά άνευ αρμοδιότητας πιστοποίησης κ.λπ.).
            Άρθρο 46
            Προβλέπεται δυνατότητα έκπτωσης κατά 100% των δαπανών επιστημονικής & τεχνολογικής έρευνας (και των αποσβέσεων του εξοπλισμού και των οργάνων που χρησιμοποιούνται σε αυτή).
            Άρθρο 76
            Για τους διαγωνισμούς, προβλέπεται απαγόρευση συμμετοχής σε “εξωχώριες εταιρίες” (off shore) υπό προϋποθέσεις.

 

Δείτε το νόμο εδώ.

 
Tροποποίηση προϋπολογισμού ΕΟΠΥΥ

 

Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 89005/23.12.2019 υπουργικής απόφασης «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους 2019, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για την παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές» (Β’ 4870).

 

Δείτε το ΦΕΚ εδώ.

 
ΕΟΠΥΥ: Επιτρεπόμενα όρια δαπανών 2019 για υπηρεσίες από παρόχους

Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ για το έτος 2019, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για την παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές.

Απόφαση ΕΟΠΥΥ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 89005/12.12.2019
Εκδόθηκε νέα Π.Ν.Π. της 13-4-2020 (ΦΕΚ 84 Α’)

Εκδόθηκε νέα Π.Ν.Π. της 13-4-2020 (ΦΕΚ 84 Α’), η οποία μεταξύ άλλων, περιέχει τις εξής νέες ρυθμίσεις :

ΑΛΛΑΓΗ Κ.Α.Δ. (άρθρο 2ο)
Προβλέπει δυνατότητα αλλαγής Κ.Α.Δ. (εκ των υστέρων και με αναδρομική ισχύ), εφ’ όσον υποβληθεί σχετική δήλωση μέχρι 24 Απριλίου, αλλά υπό προϋποθέσεις (αναμένεται και σχετική Κ.Υ.Α. για τις λεπτομέρειες)
– Ο νέος Κ.Α.Δ. να αναφερόταν ως “δευτερεύων” στο Μητρώο της επιχείρησης ΚΑΙ
– Να είναι ο Κ.Α.Δ. με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα για το 2019 (= φορολογικό έτος).

ΔΩΡΕΕΣ (άρθρα 6ο & 13ο)
Η απαλλαγή από ΦΠΑ για δωρεές επεκτείνεται και σε εκείνες που είχαν γίνει πριν τις 30-3-2020.
Επίσης , ρυθμίζονται δωρεές που γίνονται προς τον Ε.Ο.Δ.Υ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ε.Ο.Δ.Υ. (άρθρο 22ο)
 Επιτρέπεται, για μέχρι 4 μήνες ακόμη, η εκτός διαδικασιών του ν. 4412/2016 ανάθεση προμηθειών & υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. (με Πρόσκληση που αναρτάται στο site του Οργανισμού αυτού, και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (άρθρο 41ο)
Για διάστημα μέχρι 6 μηνών, δίνεται η δυνατότητα αντικατάστασης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  με Υπεύθυνη Δήλωση (βλ. το περιεχόμενό της στην 1η παράγραφο του άρθρου).  Τα δικαιολογητικά αυτά, πάντως, πρέπει να προσκομισθούν εντός 30 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, εκτός αν το κώλυμα των υπηρεσιών συνεχίζεται, οπότε ο ανάδοχος πρέπει να κάνει αίτηση στη διοίκηση της αναθέτουσας αρχής και αυτή να εκδώσει απόφαση περαιτέρω παράτασης.

Δείτε την ΠΝΠ εδώ:
ΦΕΚ / Τεύχος Β’ 1160/03.04.2020

ΦΕΚ / Τεύχος Β’ 1160/03.04.2020 >  Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης. (Περιλαμβάνει πίνακα ΚΑΔ)

Δείτε το ΦΕΚ εδώ:

 

 
Νέο ΦΕΚ: 68_20-3-2020-τΑ-ΠΝΠ: Κατεπείγοντα μέτρα.

Δημοσιεύτηκε στις 20/3/2020 νέο ΦΕΚ68_20-3-2020-τΑ-ΠΝΠ που αφορά “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονωϊού covid 19.

 

Δείτε το ΦΕΚ εδώ.

 
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 64/14-3-2020) με έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής 

ΦΕΚ 64_14.03.2020
Νέο ΦΕΚ: Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού

Δημοσιεύτηκε στις 14.03.2020 ΦΕΚ που αφορά: “Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων”.

ΦΕΚ 858
Εκδόθηκαν ΦΕΚ με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού

Εκδόθηκαν στις 11.3.2020 από την κυβέρνηση ΦΕΚ που αφορούν:

“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”. ΦΕΚ_55_11.-3.2020  εδώ

“Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας – ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις. Νόμος: Περίο Εφαρμογής και εθνική στρατηγική δημόσιας υγείας”.   ΦΕΚ Α’ 54/11-3-2020, που περιλαμβάνει τον Ν.  4675/2010 εδώ

 

 
ΕΟΠΥΥ: Επιτρεπόμενα όρια δαπανών 2018 για υπηρεσίες από παρόχους

Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ έτους 2018, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς / προμηθευτές.

ΦΕΚ 2276 / 15 Ιουνίου 2018

 
Kαθορισμός ενοικίου Αναπνευστικών Συσκευών

Εκδόθηκε χθες το σχετικό ΦΕΚ για τον καθορισμό ενοικίου των αναπνευστικών συσκευών και τα αναλώσιμα που τις συνοδεύουν.

Δείτε το σχετκό ΦΕΚ

ΦΕΚ 4-4-19 ΤΙΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
Νόμιμες όλες οι δαπάνες του ΕΟΠΥΥ από 1-11-2018

Εγκρίθηκε απο τη Βουλή ο Ν. 4603/2019, στο άρθρο 68 παράγρ. 2 του οποίου προβλέπεται η νομιμοποίηση δαπανών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους του, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 1-11-2018 μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης των αλλαγών στο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού.
Έτσι θα μπορέσουν να γίνουν άμεσα οι εκκαθαρίσεις των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2018.

ΦΕΚ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΟΥΥ
Τροποποίηση ΕΚΠΥ – Αποζημιώνονται τα auto cpap

Εκδόθηκε το ΦΕΚ που περιέχει τροποποιήσεις σε άρθρα του νέου ΕΚΠΥ, που είχαν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε χιλιάδες ασθενείς.
Έτσι προστέθηκε πλέον στα Αναπνευστικών Συσκευών που αποζημιώνονται και το αυτόματο cpap, ενώ τροποποιείται και η ρύθμιση ως προς τους ιατρούς που γνωματεύουν για την χορήγηση Οξυγονονοθεραπείας.

ΦΕΚ_889_2019
Εγκύκλιος ΕΟΦ για Συνέδρια

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΦ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Clawback Ιατροτεχνολογικά

 

clawback iatrotexnologika
ΦΕΚ 2315.2018: Νέος ΕΚΠΥ

ΝΕΟΣ ΕΚΠΥ 19.06.2018
ΕΟΠΥΥ: Επιτρεπόμενα όρια δαπανών 2017 για υπηρεσίες από παρόχους

 

2017-05-22 1752 budget ceilings for 2017
Ρύθμιση οφειλών clawback

 

5-4-17 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ CLAWBACK
ΦΕΚ 1536.2016: Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών παρόχων υγείας

 

2016-05-31 1536 REBATE