1

Παράταση υποβολών ΕΔΑΠΥ για τους μήνες 12/2020 και 01/2021

Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν σχετικών αιτημάτων των ΠΥΥ, η καταληκτική ημερομηνία των υποβολών (eΔΑΠΥ και αποστολή φυσικού αρχείου) των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας για τους μήνες Δεκέμβριο 2020 και Ιανουάριο 2021, παρατείνεται ως εξής:

  • Για το μήνα Δεκέμβριο 2020, παρατείνεται έως 29/01/2021, ημέρα Παρασκευή
  • Για το μήνα Ιανουάριο 2021 , παρατείνεται έως 26/02/2021, ημέρα Παρασκευή

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.
Παρατείνονται μέχρι 28-2-2021 οι Συμβάσεις Παρόχων ΕΟΠΥΥ

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ  Ν. 4737/2020 με τον οποίο, δίνεται παράταση στις συμβάσεις των παρόχων του ΕΟΠΥΥ.

Άρθρο δέκατο ένατο:   Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Παράγραφος 3:   Η ισχύς του άρθρου 22 του ν. 4683/2020 (A΄ 83), που τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου ενδέκατου του ν. 4693/2020 (Α΄ 116), ως προς την ισχύ συμβάσεων μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και παρόχων του, παρατείνεται έως  την 28η.2.2021.

 

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ.
ΦΕΚ: Τιμές Αναπνευστικών

 

Εκδόθηκε το ΦΕΚ 3734/07.09.2020, το οποίο αφορά:  “Τροποποίηση των υπ’ αρ. 49089/01-12-2017 (Β΄ 4281) και υπ’ αρ. οικ. 2077/17-01-2018 (Β΄ 211) αποφάσεων ως προς την αλλαγή τιμής αποζημίωσης των προϊόντων της υποκατηγορίας “Πρόσθετη Περίθαλψη / Αναπνευστικά / ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΠΝΟΩΝ”.

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ.

 

 

 
Αποδοχή και αποζημίωση των γνωματεύσεων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν μετά την 30η Ιουνίου 2020

Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ  (ΑΔΑ: ΩΡΒΛΟΞ7Μ-Ω14)

 

Συνεδρίαση Δ. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 703/21-08-2020
Θέμα: «Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή και αποζημίωση των γνωματεύσεων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν μετά την 30η Ιουνίου 2020 (ΦΕΚ/Β/1774/2020), χωρίς θεώρηση ελεγκτή ιατρού, προκειμένου να καλυφθεί το διάστημα μέχρι την έκδοση της αναμενόμενης Υπουργικής Απόφασης»

Απόφαση 1124
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη:
Α. την με αρ. πρωτ. ΔΒ3Α/Φ102/37/οικ.23188/21-8-2020 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης
Στρατηγικού Σχεδιασμού,
Β. την προφορική εισήγηση του Προϊσταμένου της ανωτέρω Δ/νσης
Γ. τη διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων των μελών και την σύμφωνη γνώμη τους με την εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αποδοχή και αποζημίωση των γνωματεύσεων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν μετά την 30η  Ιουνίου 2020 (ΦΕΚ/Β/1774/2020), οι οποίες δεν φέρουν θεώρηση ελεγκτή ιατρού, εφόσον πληρούνται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης των σχετικών ειδών, προκειμένου να καλυφθεί το διάστημα μέχρι την έκδοση της αναμενόμενης Υπουργικής Απόφασης, αίτημα που διαβιβάστηκε στο Υπουργείο με την αρίθμ.1090/699/6-8-2020 Απόφαση του Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ.

Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν και θα αναρτηθεί στη Διαύγεια

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ.

 
Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ μη αποστολής φυσικού αρχείου υποβολών e-dapy για τον Ιούνιο 2020.

Mε σημερινή του ανακοίνωση ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει ότι:

Σε συνέχεια των από 01/07/2020 και 22/07/2020 ανακοινώσεων του ΕΟΠΥΥ, σας ενημερώνουμε εκ νέου ότι, η αποστολή του φυσικού αρχείου των υποβολών μηνός Ιουνίου και Ιουλίου 2020 δεν θα πραγματοποιηθεί επί του παρόντος.

Σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού με τις ακριβείς ημερομηνίες αποστολής θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών.  Η εν λόγω χρονική μετακύλιση της αποστολής του φυσικού αρχείου δεν επιφέρει τις συνέπειες του χαρακτηρισμού της υποβολής ωςεκπρόθεσμης.

Σε κάθε περίπτωση, η καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικήςυποβολής (e-dapy) για τον μήνα Ιούνιο είναι η 31-07-2020.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.
Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση ΠΑΣΥΠΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  H
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Παρόχων Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού του και την από 12/06/2020 απόφασή του,

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

όλα τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί το ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 και ώρα 10:00 πμ στο χώρο «Αμαδρυάδες» επί της οδού 21ο χλμ Λ.Μαραθώνος, Πικέρμι Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Σύντομη ενημέρωση πεπραγμένων ΠΑ.ΣΥ.Π.Υ.
2) Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του καταλογισμού clawback – Νομικές ενέργειες.
3) Λήψη απόφασης για αναστολή παραδόσεων ειδών οξυγονοθεραπείας, αναπνευστήρων, ορθοπεδικών ώσπου να επιλυθούν τα θέματα με το clawback.
4) Ενέργειες διαμαρτυρίας και δημοσιότητας για τα προβλήματα του κλάδου μας.

Η παρουσία των μελών είναι απαραίτητη.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεώργιος Βιδάλης

Ο Γενικός Γραμματέας
Βασίλης Σταυρακάκης

 

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2020

 

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.
Παράταση προθεσμίας υποβολής δαπάνης Σεπτεμβρίου

Ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε την παράταση προθεσμίας υποβολής δαπάνης Σεπτεμβρίου ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ΣΕΔ μέχρι 31/10/2019.

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ:
Συνάντηση του ΠΑΣΥΠΥ με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας

Σε θετικό  κλίμα πραγματοποιήθηκε  την Τρίτη 30/7/19 η πρώτη συνάντηση του Πανελληνίου Συνδέσμου Παρόχων Υγείας (ΠΑ.ΣΥ.Π.Υ.) με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Στη συνάντηση συμμετείχαν  ο Υπουργός Υγείας κ.Βασίλης Κικίλιας, ο Υφυπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης και το Δ.Σ. του ΠΑΣΥΠΥ κ.κ. Γιώργος Βιδάλης – Πρόεδρος, Κων/νος Λεμονής – Αντιπρόεδρος, Βάϊος Βαϊδούλης – Ταμίας.

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΥΠΥ ενημέρωσαν τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας συνολικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν από το Υπουργείο, με προεξέχον θέμα αυτό των υποχρεωτικών επιστροφών – Claw back. Ο Υπουργός απάντησε ότι για τον φετινό προϋπολογισμό, ο οποίος έχει ήδη εκτελεστεί, δεν μπορεί να γίνει κάτι, όμως υποσχέθηκε ότι στο επόμενο διάστημα, το Υπουργείο θα δουλέψει προς την κατεύθυνση να μειωθεί το claw back.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι  θα υπάρξουν άμεσες και συνεχείς επαφές για να ξεκινήσει ένας αποδοτικός διάλογος, ώστε να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά τα θέματα που χρονίζουν και δημιουργούν μεγάλες δυσλειτουργίες στις εταιρείες και στους ασθενείς.

Στο τέλος της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΥΠΥ παρέδωσαν στον Υπουργό τις συνολικές προτάσεις για τον κλάδο.

Οι εταιρείες – μέλη του ΠΑΣΥΠΥ υποστηρίζουν χιλιάδες ασθενείς και βασικός τους στόχος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, σύγχρονων τεχνολογικά προϊόντων και αποδοτικών λύσεων για τον ασθενή.