Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ (10.8.2020)

Σε συνέχεια της από 7/8/2020 ανακοίνωσης για έναρξη αποστολής φυσικού αρχείου και μετά από αιτήματα παρόχων, σας ενημερώνουμε ότι:

Από την Τρίτη 11/8/20 καλείστε να αποστείλετε το φυσικο αρχειό των υποβολών μηνός Ιουνίου 2020 μόνο στο Κέντρο Διαλογής στον Ασπρόπυργο. Η ολοκλήρωση της αποστολής του φυσικού αρχείου μηνός Ιουνίου 2020 θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι και την Παρασκευή 28/8/2020.

Οι υποβολές των παρόχων για τον 06/2020 θεωρούνται εμπρόθεσμες έως την καταληκτική ημερ/νία αποστολής φυσικού αρχείου, ήτοι 28/8/2020.

Σε ό,τι αφορά την αποστολή του φυσικού αρχείου μηνός Ιουλίου 2020, θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 31/8/2020 και θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 04/09/2020.

Η καταληκτική ημερ/νία των υποβολών εδαπυ και φυσικού αρχείου όλων των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων υπηρεσιών υγείας για τον Ιούλιο 2020, παρατείνεται έως και την 4η/9/2020, ημέρα Παρασκευή.

 Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ.

image_print