ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΠΥΥ 22.04.2020 

Θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19»

Σας γνωρίζουμε ότι οι προθεσμίες εκτέλεσης παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και γνωματεύσεων παροχών Ε.Κ.Π.Υ. όπως φυσικοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ειδικής διατροφής για θεραπευτικούς σκοπούς, ιατροτεχνολογικού υλικού και οπτικών οι οποίες μέχρι και την 20/3/2020 δεν είχαν εκτελεστεί παρατείνονται μέχρι της 30/6/2020. Το ίδιο ισχύει και για τις προθεσμίες υποβολής και εκκαθάρισης ατομικών αιτημάτων παροχών του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) όπου στα ατομικά αιτήματα περιλαμβάνονται και αυτά των οπτικών και ειδικής αγωγής. Η υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό παύει να ισχύει μέχρι την 30/4/2020.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ:

image_print