Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΠΥ, είχε εχθές (13.11.2019) συνάντηση με τον Διευθυντή του Υφυπουργού Υγείας, στην οποία αναπτύχθηκαν λεπτομερώς όλα τα τρέχοντα και σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας, ενδεικτικά αναφέρουμε:   Clawback , ΕΚΠΥ, ΕΟΠΥΥ.

Επιπλέον, έγινε εκτενής αναφορά στο ότι υπάρχουν πολλά είδη ορθοπεδικών που η τιμή αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ είναι μικρότερη από το κόστος τους και σε συνδυασμό με το άρθρο 61, γίνεται απαγορευτική η διακίνησή τους.

Τα θέματα αυτά θα συζητηθούν άμεσα και με την ηγεσία του ΕΟΠΥΥ και του ΕΟΦ.

Εκ μέρους του Δ.Σ. ΠΑΣΥΠΥ 

image_print