Εκδόθηκαν στις 11.3.2020 από την κυβέρνηση ΦΕΚ που αφορούν:

“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”. ΦΕΚ_55_11.-3.2020  εδώ

“Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας – ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις. Νόμος: Περίο Εφαρμογής και εθνική στρατηγική δημόσιας υγείας”.   ΦΕΚ Α’ 54/11-3-2020, που περιλαμβάνει τον Ν.  4675/2010 εδώ

 

 

image_print