Νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 64/14-3-2020) με έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής 

ΦΕΚ 64_14.03.2020

image_print