Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ (03/09/2020) 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΖΗΜΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Σε συνέχεια της από 10/07/2020 Ανακοίνωσης για την παράταση υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ μέχρι τις 15/07/2020, και προκειμένου να εξετασθούν όλες οι αιτήσεις που βρίσκονται σε αναμονή για έλεγχο, σας ενημερώνουμε για το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας:

➢ Δευτέρα 07/09/2020 ολοκλήρωση του πρώτου ελέγχου για όλες τις αιτήσεις που είναι σε αναμονή.

➢ Δευτέρα 15/09/2020 πρέπει οι εισαγωγείς να έχουν οριστικοποιήσει τις αιτήσεις τους που έχουν τεθεί σε κατάσταση μερικής έγκρισης΄ εφόσον έχουν υλοποιήσει τις υποδείξεις των ελεγκτών. Αιτήσεις που θα οριστικοποιηθούν μετά τις 15/09/2020 δε θα εξετασθούν.

➢ Τετάρτη 30/09/2020 ολοκλήρωση του επανελέγχου των αιτήσεων που έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι τις 15/09/2020.

Προϊόντα των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν εγκριθεί μέχρι την Τετάρτη 30/09/2020 δε θα συμπεριληφθούν στην αποζημίωση του Β’ εξαμήνου 2020.
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ:

 

image_print