Δημοσιεύτηκε στις 14.03.2020 ΦΕΚ που αφορά: “Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων”.

ΦΕΚ 858

image_print